Deviser Acoustic guitar EQ-LC-5

Model :

·         Brand Name: Deviser

·         Model Number: EQ-LC-5

·         Use: Guitar

·         Type: Pickup

·         Color: Black with blue line

·         Phases: 3

·         Fitting: acoustic guitar

Giá:
Thêm vào wish list
Số lượng :
Hotline: 01239 588 999

Hình ảnh

BÌNH LUẬN

Chúng tôi mong chờ nhận được ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn!

Viết bình luận