Deviser Acoustic guitar EQ-T-58

Model : EQ-T-58
  • Brand Name: Deviser
  • Model Number: EQ-T-08
  • Use: Guitar
  • Type: Pickup
  • Color: Black with blue line
  • Phases: 3
  • Fitting: acoustic guitar
Giá:
Thêm vào wish list
Số lượng :
Hotline: 01239 588 999

Hình ảnh

BÌNH LUẬN

Chúng tôi mong chờ nhận được ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn!

Viết bình luận